[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่อง : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สรุปย่อสาระสำคัญการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการศึกษาค้นคว้าและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน....ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านวังจรเข้
หน่วยงาน : นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
พุธ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 1200
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 35 ครั้ง.


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 อันดับล่าสุด

      บทความงานวิจัย อ.อนุชา ผลอิน 25 / ก.ค. / 2560
      ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน 13 / ก.ค. / 2559
      งานวิจัย 13 / ก.ค. / 2559
      การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 14 / มี.ค. / 2559
      ค่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แบบ \\\"ขายตรงถึงข้างใน : Direct sell TO Heart\\\" ณ ค่ายโรงเรียนวัดยกกระบัตร 28 / มิ.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com