[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1ส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 / พ.ค. / 2554
รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ด้วยวิธีการทำค่านิยมให้กระจ่าง โดยใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน
รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ด้วยวิธีการทำค่านิยมให้กระจ่าง โดยใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน อ่านต่อ...
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 12 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 / มี.ค. / 2554
เผยแพร่ผลงานวิจัย รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย โดยใช้คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย โดยใช้คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 อ่านต่อ...
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 31 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 / ก.ย. / 2553
จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ
ท่านคิดว่าเป็นเพราะอะไร เพราะคนสมัยนี้ขาดจิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ ใช่ไหม อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 / ก.ค. / 2553
วิธีการสร้างเยาวชนให้เกิดจิตสาธารณะ
จากคำพระที่ว่า ผู้ให้ย่อมเป็นสุข เป็นที่พึงปรารถนาของผู้รับ และการให้ยังแสดงถึงจิตสำนึกในความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้ให้เป็นอย่างดี การเป็นผู้ให้หรือจิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่จะนำมาแห่งความสุขอย่างยั่งยืนถาวร อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 23 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 / ก.ค. / 2553
จิตสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์สังคม
หากทุกสถานที่ในสังคมมีเส้นใยแห่งความรักและความผูกพัน ทำหน้าที่ถักทอและร้อยประสานหัวใจของทุกคน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 15 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
แนวทางดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษา
แนวทางดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กไร้สัญชาติ
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ให้ได้รับการศึกษา อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 4 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2553
รายละเอียด ความเป็นมา ขั้นตอน วิธีการ ของการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 / มิ.ย. / 2553
จิตอาสา กับการพัฒนา 5 ส
\"ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน\" การพัฒนานักเรียนควรมีการพัฒนาทั้งด้าน EQ และ IQ ไปพร้อม ๆ กัน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com