[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1



พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
11 / พ.ย. / 2553
กลวิธีสอนภาษาอังกฤษให้สนุก
คนที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีความชอบ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 22 ครั้ง.
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
3 / ก.ค. / 2553
สื่อภาษาอังกฤษ
สื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 12 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>





    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com