[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1พัฒนาการสอนภาษาไทย
4 / ก.ย. / 2562
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน วิชาภาษาไทย
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน วิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 83 ครั้ง.
พัฒนาการสอนภาษาไทย
25 / ก.ย. / 2561
แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model
ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 1. จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับดีและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/87/25 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
พัฒนาการสอนภาษาไทย
20 / เม.ย. / 2561
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้ ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
พัฒนาการสอนภาษาไทย
24 / มี.ค. / 2555
รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง คลองดำเนิน...บ้านฉัน พัฒนาทักษะการอ่านและการแต่งบทร้อยกรอง กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
พัฒนาการสอนภาษาไทย
30 / ม.ค. / 2554
การพัฒนาเรื่องการเขียนสะกดคำ
การพัฒนาเรื่องการเขียนสะกดคำโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดและแบบฝึก เสริมทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 204 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com