[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
17 / เม.ย. / 2555
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2 / ต.ค. / 2554
วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)
วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) การดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2553 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5 / ก.ค. / 2553
การดำเนินงานประกันคุณภาพ
การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 8 ครั้ง.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5 / ก.ค. / 2553
การประกันคุณภาพ
บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3 / ก.ค. / 2553
มาตรฐาน
มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ 3 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3 / ก.ค. / 2553
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา2553 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com